HUTECH báo cáo kinh nghiệm thực tiễn trong hợp tác Nhà trường và doanh nghiệp ở kỷ nguyên số 4.0
Sáng ngày 30/10, Hội thảo khoa học “Mô hình dự báo nhu cầu đào tạo trình độ Đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Việt Nam” đã diễn ra tại Trụ sở chính Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Hội thảo do Trung tâm Hỗ trợ đào tạo & cung ứng nhân lực (TT. HTĐT&CUNL) của Bộ GD&ĐT TS tổ chức với sự tham gia của ThS. Hoàng Công Dụng - Phó Giám đốc TT. HTĐT&CUNL; PGS.TS. Trần Công Phong - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt - Phó Hiệu trưởng HUTECH cùng các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên và đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ.
 

Hội thảo khoa học “Mô hình dự báo nhu cầu đào tạo trình độ Đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Việt Nam” đã diễn ra tại Trụ sở chính HUTECH


TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu mở đầu Hội thảo


Hội thảo thu hút sự tham dự của các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ
 
Trong khuôn khổ Hội thảo, các thành viên tham gia đã dành phần lớn thời gian tập trung trao đổi các vấn đề xoay quanh 07 tham luận gồm “Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp - bài toán xác định cung - cầu trong kỷ nguyên số 4.0” - TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Đại học Công nghệ TP.HCM); “Tổng quan về phương pháp và các mô hình dự báo nhu cầu nhân lực” - ThS. Nguyễn Thế Hà (Cục Việc làm - Bộ LĐ-TB&XH); “Dự báo nhu cầu năng lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 bằng phương pháp Delphi” - TS. Nguyễn Tuấn Anh (ĐH Nguyễn Tất Thành); “Tổng quan về đào tạo và sử dụng nhân lực trình độ Đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ” - ThS. Trần Phương (TT. HTĐT&CUNL, Bộ GD&ĐT); “Nhu cầu nhân lực nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” - ThS. Trần Anh Tuấn (Viện Nghiên cứu Đào tạo Kinh tế Quốc tế); “Định hướng đào tạo nguồn nhân lực ngành Điện tử - Viễn thông theo yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0” - TS. Hồ Văn Cừu (ĐH Sài Gòn); “Mô hình kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu công nghệ - phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu cao” - ThS. Đỗ Thành Tích (Công ty INTOC).

 ThS. Hoàng Công Dụng - Phó Giám đốc TT. HTĐT&CUNL trình bày báo cáo đề dẫn


ThS. Nguyễn Thế Hà (Cục Việc làm - Bộ LĐ-TB&XH) báo cáo tham luận “Tổng quan về phương pháp và các mô hình dự báo nhu cầu nhân lực”
 
Theo đó, tham luận “Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp - bài toán xác định cung - cầu trong kỷ nguyên số 4.0” là kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn của khoa Kiến trúc - Mỹ thuật HUTECH. Cụ thể, TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên đã tổng kết công tác hợp tác doanh nghiệp trong năm học 2018 – 2019 với hai nhóm doanh nghiệp được phân loại theo nhu cầu: Doanh nghiệp tuyển dụng và Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ. Dựa trên nhu cầu, lợi ích chung giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, tham luận đã trình bày những giải pháp hiệu quả mà khoa Kiến trúc - Mỹ thuật đã triển khai thành công với những con số “biết nói” thông qua tham luận. Trong báo cáo đề dẫn của tham luận, chủ nhiệm đề tài - ThS. Hoàng Công Dụng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình dự báo nhu cầu đào tạo trong những năm sắp tới trong bối cảnh chịu tác động mạnh mẽ của làn sóng công nghệ 4.0. Theo đó, những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã ảnh hưởng theo nhiều chiều hướng đến nền kinh tế thế giới và thị trường lao động tại Việt Nam cũng như xây dựng cơ sở lý luận và xác định chuẩn đầu ra trình độ Đại học của nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ.

 

ThS. Trần Anh Tuấn (Viện Nghiên cứu Đào tạo Kinh tế Quốc tế) báo cáo tham luận “Nhu cầu nhân lực nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”
TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Trưởng khoa Kiến trúc - Mỹ thuật báo cáo tham luận “Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp - bài toán xác định cung - cầu trong kỷ nguyên số 4.0”
 
Với những chủ đề gắn liền với thực tế và đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, những đề tài tham gia báo cáo tại hội thảo đã được thảo luận sôi nổi và các thành viên cũng đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp hữu hiệu trong lộ trình đào tạo nhân lực ở bối cảnh làn sóng công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Tin: Quách Trúc
Ảnh: Thiên Di - Ngọc Minh
Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông
14578609