Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Học kỳ 3 (Học kỳ hè) năm học 2020-2021 từ 09/4/2021
Theo thông báo từ Phòng Đào tạo - Khảo thí Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), sinh viên thuộc các hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng chính quy, Đại học liên thông và Đại học văn bằng 2 bắt đầu đăng ký học phần Học kỳ 3 (Học kỳ hè) năm học 2020-2021 từ ngày 9/4/2021.


Sinh viên HUTECH sẽ đăng ký Học kỳ 3 (Học kỳ hè) từ 09/4/2021
 
Học kỳ hè năm học 2020-2021 sẽ kéo dài trong 05 tuần (26/7/2021 - 30/8/2021) và thi hết học phần trong 01 tuần sau đó. Sinh viên đăng ký học phần theo hình thức trực tuyến tại website Phòng Đào tạo - Khảo thí: http://daotao.hutech.edu.vn bằng cách đăng nhập thông tin:
 
- Tên tài khoản: Mã số sinh viên
- Mật khẩu mặc định (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): Mã số sinh viên và năm sinh theo định dạng MSSVyy
 
05 đợt đăng ký học phần Học kỳ 3 (Học kỳ hè) năm học 2020-2021
 
Sẽ có 05 đợt đăng ký học phần Học kỳ 3 (Học kỳ hè) năm học này theo từng khóa và hệ đào tạo, cụ thể như sau:

 
THỜI GIAN KHÓA/HỆ ĐÀO TẠO KHOA/VIỆN
Đợt 1
09/4/2021 - 12/4/2021
Đại học chính quy
Khóa 2018
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật
Khoa Tiếng Anh
Khoa Luật
Khoa Hệ thống thông tin quản lý
Viện Kỹ thuật HUTECH
Viện Khoa học Xã hội & nhân văn
Viện Công nghệ Việt - Hàn (chỉ gồm 2 ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc và Đông phương học - chuyên ngành Hàn Quốc học)
Đợt 2
10/4/2021 - 13/4/2021
Đại học chính quy
Khóa 2018
Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
Khoa Tài chính - Thương mại
Khoa Nhật Bản học
Khoa Xây dựng
Khoa Truyền thông & Thiết kế
Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH
Đợt 3
12/4/2021 - 15/4/2021
Đại học chính quy
Khóa 2019
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật
Khoa Tiếng Anh
Khoa Luật
Khoa Hệ thống thông tin quản lý
Viện Kỹ thuật HUTECH
Viện Khoa học Xã hội & nhân văn
Viện Công nghệ Việt - Hàn (chỉ gồm 2 ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc và Đông phương học - chuyên ngành Hàn Quốc học)
Đợt 4
14/4/2021 - 17/4/2021
Đại học chính quy
Khóa 2019
Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
Khoa Tài chính - Thương mại
Khoa Nhật Bản học
Khoa Xây dựng
Khoa Truyền thông & Thiết kế
Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH
Đợt 5
16/4/2021 - 19/4/2021
Đại học chính quy
Khóa 2020
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật
Khoa Tiếng Anh
Khoa Luật
Khoa Hệ thống thông tin quản lý
Viện Kỹ thuật HUTECH
Viện Khoa học Xã hội & nhân văn
Viện Công nghệ Việt - Hàn (chỉ gồm 2 ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc và Đông phương học - chuyên ngành Hàn Quốc học)
Đợt 6
18/4/2021 - 22/4/2021
Đại học chính quy
Khóa 2020
Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
Khoa Tài chính - Thương mại
Khoa Nhật Bản học
Khoa Xây dựng
Khoa Truyền thông & Thiết kế
Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH
Đợt 7
20/4/2021 - 23/4/2021
Đại học chính quy,
Khóa 2017 trở về trước
Các Khoa/Viện (không bao gồm Khoa Dược và Viện Công nghệ Việt - Nhật)
Đợt 8
21/4/2021 - 24/4/2021
Đại học chính quy, các khóa Khoa Dược, Viện Công nghệ Việt - Nhật
Đại học liên thông Các Khoa/Viện
Đại học Văn bằng 2 Các Khoa/Viện

>> Ngày 28/4/2021, Phòng Đào tạo - Khảo thí sẽ thông báo kết quả đăng ký học phần (bao gồm các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại website http://daotao.hutech.edu.vn/Mục đăng ký học phần.
 
>> Đăng ký học vượt: Sinh viên muốn đăng ký học vượt phải xem Chương trình đào tạo và Danh mục học phần tương đương để kiểm tra điều kiện học phần học trước, học phần song hành và tự đăng ký học vượt qua mạng trong thời hạn đăng ký học phần chính thức. Sinh viên cần liên hệ Khoa/Viện quản lý ngành để được tư vấn về chương trình đào tạo trước khi đăng ký học phần.

Hủy đăng ký học phần
 
>> Ngày 28/4/2021 - 03/5/2021, sinh viên có thể đăng ký học phần bổ sung theo hình thức trực tuyến
>> Trong thời gian các đợt đăng ký học phần được mở, sinh viên quyền hủy đăng ký học phần. Sau khi kết thúc các đợt đăng ký, sinh viên muốn hủy đăng ký học phần phải gửi email theo hướng dẫn tại mục Đăng ký học phần trong thời gian 17/5/2021 - 25/5/2021.
 
Thời gian đóng học phí
 
>> Đối với sinh viên Đại học chính quy:
Học phí học kỳ = Học phí học lại + Học phí học vượt

>> Đối với sinh viên Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2
Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

>> Từ ngày 17/5/2021, Sinh viên xem học phí phải đóng tại tài khoản cá nhân
>> Tất cả sinh viên nộp học phí qua ngân hàng. Sinh viên thực hiện nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường mở tại ngân hàng theo chi tiết sau:
 
 
>>> LƯU Ý:
 
>> Sinh viên không nộp học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viênDanh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần) 
 
>> Trường hợp không thể nộp học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc xác nhận của cơ quan đối với sinh viên Liên thông, Văn bằng 2). Hạn nộp đơn từ ngày 17/5/2021 - 25/5/2021 tại Phòng Tài chính (A-02.02)

 
Trong thời gian đăng ký học phần, sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký, vui lòng liên hệ tại:
Phòng Đào tạo - Khảo thí (A-02.30)
Trụ sở HUTECH - 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh
Hotline: (028) 3 5120 782

Phòng Truyền thông
14591042