Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2022-2023 từ 18/6

Phòng Đào tạo - Khảo thí Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo đến sinh viên các khóa thuộc hệ đào tạo Đại học chính quy, Đại học liên thông và Đại học Văn bằng 2 thời gian đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ 1, năm học 2022-2023. Đợt đăng ký đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 18/6/2022.

Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2022-2023 từ 18/6 7
Đợt đăng ký học phần đầu tiên sẽ bắt đầu từ 18/6
 
Hình thức đăng ký học phần 

Theo kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023, Học kỳ 1 sẽ bắt đầu vào ngày 22/8/2022, được chia thành 2 đợt học và 2 đợt thi kết thúc học phần. Để kế hoạch giảng dạy và học tập diễn ra đúng tiến độ, Phòng Đào tạo - Khảo thí sẽ đăng ký sẵn các học phần bắt buộc cho sinh viên. Sinh viên sẽ phải đăng ký học phần tự chọn (chính khóa) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa. Hình thức đăng ký học phần như sau:
 
- Sinh viên xem Thời khóa biểu được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ vào mục Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký.
- Sinh viên đăng ký học phần trực tuyến tại địa chỉ: http://daotao.hutech.edu.vn/ bằng cách đăng nhập tài khoản cá nhân theo cú pháp sau:
 
Tên tài khoản (account): mã số sinh viên
Mật khẩu mặc định (password): mã số sinh viên và năm sinh theo định dạng MSSVyy (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên)
Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A sinh năm 2002 có MSSV là 2011700095 thì mật khẩu mặc định (truy cập lần đầu tiên) sẽ là 201170009502.

Thời gian đăng ký học phần 

Sinh viên các khóa thuộc các hệ đào tạo đăng ký học phần Học kỳ 1, năm học 2022-2023 theo lịch cụ thể như sau:

 
THỜI GIAN HỆ ĐÀO TẠO
KHÓA
KHOA/VIỆN
Đợt 1
18/6 - 21/6/2022
Đại học chính quy
Khóa 2019
- Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ công chúng
- Khoa Hàn Quốc học
- Khoa Trung Quốc học
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật
- Khoa Tiếng Anh
- Khoa Luật
- Khoa Hệ thống thông tin quản lý
- Viện Kỹ thuật HUTECH
Đợt 2
20/6 - 23/6/2022
Đại học chính quy
Khóa 2019
- Khoa Quản trị kinh doanh
- Khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế
- Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
- Khoa Tài chính - Thương mại
- Khoa Nhật Bản học
- Khoa Xây dựng
- Khoa Truyền thông & Thiết kế
- Khoa Thú y - Chăn nuôi
- Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH
Đợt 3
22/6 - 26/6/2022
Đại học chính quy
Khóa 2020
- Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ công chúng
- Khoa Hàn Quốc học
- Khoa Trung Quốc học
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật
- Khoa Tiếng Anh
- Khoa Luật
- Khoa Hệ thống thông tin quản lý
- Viện Kỹ thuật HUTECH
Đợt 4
25/6 - 28/6/2022
Đại học chính quy
Khóa 2020
- Khoa Quản trị kinh doanh
- Khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế
- Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
- Khoa Tài chính - Thương mại
- Khoa Nhật Bản học
- Khoa Xây dựng
- Khoa Truyền thông & Thiết kế
- Khoa Thú y - Chăn nuôi
- Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH
Đợt 5
27/6 - 30/6/2022
Đại học chính quy
Khóa 2021
- Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ công chúng
- Khoa Hàn Quốc học
- Khoa Trung Quốc học
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật
- Khoa Tiếng Anh
- Khoa Luật
- Khoa Hệ thống thông tin quản lý
- Khoa Điều dưỡng và Xét nghiệm
- Viện Kỹ thuật HUTECH
Đợt 6
29/6 - 02/7/2022
Đại học chính quy
Khóa 2021
 - Khoa Quản trị kinh doanh
- Khoa Marketing - Kinh doanh quốc tế
- Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
- Khoa Tài chính - Thương mại
- Khoa Nhật Bản học
- Khoa Xây dựng
- Khoa Truyền thông & Thiết kế
- Khoa Thú y - Chăn nuôi
- Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH
Đợt 7
01/7 - 04/7/2022
Đại học chính quy
Khóa 2018
trở về trước
Các Khoa/Viện (không bao gồm Khoa Dược và Việt Công nghệ Việt - Nhật)
Đợt 8
03/7 - 06/7/2022
Đại học chính quy, các khóa - Khoa Dược
- Viện Công nghệ Việt - Nhật
Đại học liên thông Các Khoa/Viện
Đại học
Văn bằng 2
Các Khoa/Viện

>>> Ngày 09/7/2022, Phòng Đào tạo - Khảo thí sẽ thông báo kết quả đăng ký học phần (bao gồm các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại website http://daotao.hutech.edu.vn/Mục đăng ký học phần.
>>> Từ ngày 09/7 - 11/7/2022, sinh viên có thể đăng ký điều chỉnh đối với các lớp học phần tự chọn bị hủy và đăng ký học phần bổ sung theo hình thức trực tuyến.
>>> Đăng ký học vượt: Sinh viên muốn đăng ký học vượt phải xem Chương trình đào tạo và Danh mục học phần tương đương để kiểm tra điều kiện học phần học trước, học phần song hành và tự đăng ký học vượt qua mạng trong thời hạn đăng ký học phần chính thức. Sinh viên cần liên hệ Khoa/Viện quản lý ngành để được tư vấn về chương trình đào tạo trước khi đăng ký học phần.

Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2022-2023 từ 18/6 199
Sinh viên theo dõi lịch đăng ký học phần theo lịch
 
Hủy đăng ký học phần

Từ 15/7 - 25/7/2022, sinh viên được phép hủy đăng ký học phần TẠI ĐÂY và không phải đóng học phí đối với những học phần được Phòng Đào tạo - Khảo thí chấp nhận hủy đăng ký. Việc hủy học phần cần được thực hiện trước khi đóng học phí.
 
>>> Lưu ý: Trường hợp sinh viên được phê duyệt bảo lưu kết quả học tập, chuyển điểm hoặc miễn học đối với các học phần bắt buộc đã được Phòng Đào tạo - Khảo thí đăng ký sẵn trong tài khoản cá nhân, sinh viên cần hủy các học phần này trong thời hạn quy định.
 
Rút đăng ký học phần 

Từ 22/8 - 11/9/2022, sinh viên có thể rút đăng ký học phần 
TẠI ĐÂY. Việc rút đăng ký học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên.
 
>>> Lưu ý: Học phí của các học phần đã rút sẽ không được hoàn lại.
 
Thời gian đóng học phí

 
Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt
 
Từ ngày 15/7/2022, sinh viên có thể xem học phí tại tài khoản cá nhân.
Từ 15/7 - 26/7/2022, tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:
 
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2022-2023 từ 18/6 257
 
>>> Sinh viên không nộp học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viênDanh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần).
 
>>> Trường hợp không thể nộp học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc xác nhận của cơ quan đối với sinh viên Liên thông, Văn bằng 2). Hạn nộp đơn từ ngày 15/7 - 25/7/2022 tại Phòng Tài chính (A-02.02).

 
Trong thời gian đăng ký học phần, sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký, vui lòng liên hệ tại:
Bộ phận Hỗ trợ học vụ, Phòng Tư vấn Tuyển sinh (Phòng B-01.04)
Trụ sở HUTECH - 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh
Hotline: (028) 5445 2222

Phòng Truyền thông
14601609