Khoa Luật HUTECH tổ chức hội thảo về sửa đổi và bổ sung Luật Đất đai năm 2013

Ngày 26/11 vừa qua, Khoa Luật Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, thu hút 34 bài viết của 55 tác giả đến từ 12 trường đại học trên cả nước.
 
Tham dự hội thảo có PGS.TS. Phạm Hữu Nghị - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, TS. Võ Phan Lê Nguyễn - Phó Chủ tịch UBND Huyện Nhà Bè, TS. Nguyễn Thành Đức - Trưởng Khoa Luật HUTECH, TS. Phan Minh Phụng - Phó Trưởng Khoa, TS. Nguyễn Xuân Bang - Phó Trưởng Khoa, ThS. Nguyễn Chí Thắng - Phó Trưởng Khoa.
 
PGS.TS. Phạm Hữu Nghị và TS. Võ Phan Lê Nguyễn (từ trái sang) HUTECH 1PGS.TS. Phạm Hữu Nghị và TS. Võ Phan Lê Nguyễn (từ trái sang) HUTECH 2
PGS.TS. Phạm Hữu Nghị và TS. Võ Phan Lê Nguyễn (từ trái sang)
 
TS. Nguyễn Thành Đức và TS. Phan Minh Phụng (từ trái sang) HUTECH 1TS. Nguyễn Thành Đức và TS. Phan Minh Phụng (từ trái sang) HUTECH 2
TS. Nguyễn Thành Đức và TS. Phan Minh Phụng (từ trái sang)
 
TS. Nguyễn Xuân Bang và ThS. Nguyễn Chí Thắng (từ trái sang) HUTECH 1TS. Nguyễn Xuân Bang và ThS. Nguyễn Chí Thắng (từ trái sang) HUTECH 2
TS. Nguyễn Xuân Bang và ThS. Nguyễn Chí Thắng (từ trái sang)
 
Sự kiện học thuật này còn có sự góp mặt của các giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học trong cả nước: Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Lao động Xã hội (CSII), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Mở TP.HCM, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học An Giang.
 
Sự kiện còn có sự góp mặt của các giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các trường Đại học. HUTECH 1Sự kiện còn có sự góp mặt của các giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các trường Đại học. HUTECH 2
Sự kiện còn có sự góp mặt của các giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các trường Đại học. HUTECH 3Sự kiện còn có sự góp mặt của các giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các trường Đại học. HUTECH 4
Sự kiện còn có sự góp mặt của các giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các trường Đại học.
 
Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Thành Đức nhấn mạnh sự quan tâm của Nhà nước đối với vấn đề đất đai thông qua các luật được ban hành, đồng thời chỉ ra các chuyển biến về quan điểm của Nhà nước đối với vấn đề đất đai. Thầy cũng cho biết, công tác quản lý đất đai hiện nay ở Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề bức xúc và cấp thiết như: vấn đề quyền sử dụng đất, giải phóng đền bù, quy hoạch,...

 
 TS. Nguyễn Thành Đức nhấn mạnh sự quan tâm của Nhà nước đối với vấn đề đất đai thông qua các luật được ban hành
 TS. Nguyễn Thành Đức nhấn mạnh sự quan tâm của Nhà nước đối với vấn đề đất đai thông qua các Luật được ban hành
 
Ngay sau đó có 04 tham luận được trình bày, gồm: Bàn về thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân cấp Tỉnh trong việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và ban hành giá đất theo dự thảo đất đai (TS. Lê Ngọc Thạnh - HUTECH); Pháp luật về nhận quyền sử dụng đất trồng lúa đối với viên chức xuất thân từ gia đình nông dân truyền thống (ThS. Nguyễn Minh Diễm Quỳnh - Trường Đại học An Giang); Thu hồi đất và bồi thường ở Trung Quốc - một số kinh nghiệm cho Việt Nam (NCS.ThS. Trần Ngọc Tuấn - Trường Đại học Sài Gòn, ThS. Ngô Văn Lượng - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp) và Sự phát triển của bất động sản du lịch và yêu cầu hoàn thiện luật đất đai (TS. Châu Hoàng Thân - Trường Đại học Cần Thơ).
 
Dựa trên phần trình bày của tác giả 04 tham luận, các nhà nghiên cứu đã tiến hành bàn luận cũng như đề xuất phương án giải quyết cho các vấn đề như: vai trò của Hội đồng Nhân dân đối với vấn đề xét duyệt quy hoạch, vấn đề quyền sử dụng đất, thỏa thuận và đền bù khi tiến hành thu hồi đất, loại đất và phương thức tiếp cận đất đai thực hiện dự án bất động sản du lịch,...
 
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành bàn luận cũng như đề xuất phương án giải quyết cho các vấn đề HUTECH 1Các nhà nghiên cứu đã tiến hành bàn luận cũng như đề xuất phương án giải quyết cho các vấn đề HUTECH 2
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành bàn luận cũng như đề xuất phương án giải quyết cho các vấn đề HUTECH 3Các nhà nghiên cứu đã tiến hành bàn luận cũng như đề xuất phương án giải quyết cho các vấn đề HUTECH 4
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành bàn luận cũng như đề xuất phương án giải quyết cho các vấn đề
 
Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý trao đổi kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu về quy định của pháp luật và thực thi pháp luật trong lĩnh vực đất đai, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị trong việc hoàn thiện các điều khoản luật có liên quan. Đồng thời, đây cũng là dịp để Khoa Luật HUTECH nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, làm tiền đề thúc đẩy phong trào nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên Khoa.

Tin: Kim Khang
Ảnh: Trung Kiên
TT. Truyền Thông
14607439