HUTECH nhận đăng ký xét tuyển học bạ đến ngày 10/8
Ngày 31/7/2018, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đến ngày 10/8 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy tại trường.

Theo đó, điểm nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt này dao động từ 18 đến 22 điểm, tùy theo ngành và tổ hợp môn xét tuyển.

Xét tuyển học bạ: Chủ động về điểm số, nắm bắt cơ hội vào Đại học
Được đánh giá là phương thức xét tuyển ổn định về điểm số, giúp đánh giá được năng lực của thí sinh trong suốt một quá trình học tập, phương thức xét tuyển học bạ đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh, phụ huynh trong suốt nhiều năm qua.

 

Đông đảo thí sinh chọn phương thức xét tuyển học bạ tại HUTECH

Tại HUTECH, phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 xét theo tổ hợp 03 môn; điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển. Với 04 tổ hợp môn xét tuyển cho mỗi ngành, thí sinh có thể linh hoạt chọn tổ hợp môn có tổng điểm cao nhất, qua đó tối đa cơ hội trúng tuyển của bản thân.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt đến ngày 10/8 của các ngành tại HUTECH cụ thể như sau:
STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm
xét tuyển
1 Dược học 7720201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
C08 (Văn, Hóa, Sinh)
 
20
D07 (Toán, Hóa, Anh) 22
2 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00 (Toán, Lý, Hóa)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
C08 (Văn, Hóa, Sinh)
 
18
D07 (Toán, Hóa, Anh) 20
3 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00 (Toán, Lý, Hóa)
B00 (Toán , Hóa, Sinh)
D07 (Toán, Hóa, Anh)
 
18
C08 (Văn, Hóa, Sinh) 20
4 Công nghệ sinh học 7420201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D07 (Toán, Hóa, Anh)
 
18
C08 (Văn, Hóa, Sinh) 19.5
5 Thú y 7640101 A00 (Toán, Lý, Hóa)
B00 (Toán , Hóa, Sinh)
C08 (Văn, Hóa, Sinh)
 
18
D07 (Toán, Hóa, Anh) 19
6 Kỹ thuật y sinh 7520212 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
C01 (Toán, Văn, Lý) 21
7 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
C01 (Toán, Văn, Lý) 19.5
8 Kỹ thuật điện 7520201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 
18
D01 (Toán, Văn, Anh) 19
9 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 
18
D01 (Toán, Văn, Anh) 19.5
10 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 
18
D01 (Toán, Văn, Anh) 19
11 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa 7520216 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 
18
D01 (Toán, Văn, Anh) 21
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A01 (Toán, Lý, Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
A00 (Toán, Lý, Hóa) 18.5
13 Công nghệ thông tin 7480201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
C01 (Toán, Văn, Lý) 19
14 An toàn thông tin 7480202 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 
18
D01 (Toán, Văn, Anh) 20.5
15 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 
18
D01 (Toán, Văn, Anh) 20
16 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
C01 (Toán, Văn, Lý) 19
17 Kỹ thuật xây dựng
công trình giao thông
7580205 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 
18
D01 (Toán, Văn, Anh) 19
18 Quản lý xây dựng 7580302 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
C01 (Toán, Văn, Lý) 19
19 Kinh tế xây dựng 7580301 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
C01 (Toán, Văn, Lý) 22
20 Công nghệ dệt, may 7540204 A00 (Toán, Lý, Hóa)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
A01 (Toán, Lý, Anh) 21
21 Kế toán 7340301 A00 (Toán, Lý, Hóa)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
A01 (Toán, Lý, Anh) 19
22 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
A01 (Toán, Lý, Anh) 18.5
23 Tâm lý học 7310401 A01 (Toán, Lý, Anh)
C00  (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
A00 (Toán, Lý, Hóa) 19
24 Marketing 7340115 A00 (Toán, Lý, Hóa)
C00  (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
A01 (Toán, Lý, Anh) 19
25 Quản trị kinh doanh 7340101 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
C00  (Văn, Sử, Địa)
 
18
D01 (Toán, Văn, Anh) 18.5
26 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
C00  (Văn, Sử, Địa) 19.5
27 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 7810103 A00 (Toán, Lý, Hóa)
C00  (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
A01 (Toán, Lý, Anh) 18.5
28 Quản trị khách sạn 7810201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
C00  (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
A01 (Toán, Lý, Anh) 18.5
29 Quản trị nhà hàng & dịch vụ 
ăn uống
7810202 A00 (Toán, Lý, Hóa)
C00  (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
A01 (Toán, Lý, Anh) 18.5
30  Luật kinh tế 7380107 A00 (Toán, Lý, Hóa)
C00  (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 
18
A01 (Toán, Lý, Anh) 19
31 Kiến trúc 7580101 A00 (Toán, Lý, Hóa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
H01 (Toán, Văn, Vẽ)
 V00 (Toán, Lý, Vẽ)
 
18
32 Thiết kế nội thất 7580108 A00 (Toán, Lý, Hóa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
H01 (Toán, Văn, Vẽ)
 V00 (Toán, Lý, Vẽ)

18 
33 Thiết kế thời trang 7210404 V00 (Toán, Lý, Vẽ)
V02 (Toán, Anh, Vẽ)
H01 (Toán, Văn, Vẽ)
 H02 (Văn, Anh, Vẽ)

18 
34 Thiết kế đồ họa 7210403 V00 (Toán, Lý, Vẽ)
V02 (Toán, Anh, Vẽ)
H01 (Toán, Văn, Vẽ)
 H02 (Văn, Anh, Vẽ)

18 
35 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A01 (Toán, Lý, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)
D15 (Văn, Địa, Anh)

18
D01 (Toán, Văn, Anh) 19
36 Đông phương học 7310608 C00 (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

18
A01 (Toán, Lý, Anh) 19
37 Việt Nam học  7310630 A01 (Toán, Lý, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

18
38 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01 (Toán, Lý, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

18
39 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)
D14 (Văn, Sử, Anh)

18
40 Ngôn ngữ Nhật 7220209 A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

18
D14 (Văn, Sử, Anh) 18.5
 

Hồ sơ xét tuyển học bạ đợt gồm: 1/ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUTECH); 2/ Bản photo công chứng học bạ THPT, 3/ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT. Riêng với các ngành có tổ hợp xét tuyển gồm môn Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa), thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ tại HUTECH (vào các ngày 4/8 và 18/8) hoặc nộp phiếu điểm Vẽ từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.

Xét tuyển độc lập với điểm thi THPT quốc gia - cơ hội cuối cho thí sinh dưới “sàn”
Theo lịch trình của Bộ GD&ĐT, điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng (NV) của tất cả các trường đại học sẽ công bố trước 17g00 ngày 6/8. Với phổ điểm kỳ thi THPT ở ngưỡng trung bình, thí sinh trên dưới 20 điểm phải cạnh tranh khá gay gắt và kết quả xét tuyển NV rất có thể có nhiều bất ngờ. Trong khi đó, với ưu điểm ổn định điểm số, phương thức xét tuyển học bạ chắc chắn sẽ đặc biệt “nóng” sau khi các trường công bố điểm chuẩn NV.


Xét tuyển học bạ - giải pháp xét tuyển hiệu quả

Chính vì vậy, thí sinh chủ động xét tuyển học bạ sớm hơn sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn. Còn với những thí sinh không may mắn đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm “sàn”) của các trường đại học, xét tuyển học bạ sẽ là cơ hội cuối cùng để thực hiện ước mơ đại học. Do quy định xét tuyển độc lập, thí sinh tốt nghiệp THPT nhưng chưa đạt điểm “sàn” hay không đăng ký NV xét tuyển điểm thi THPT vẫn có thể nộp hồ sơ xét tuyển học bạ.

Theo quy chế xét tuyển đại học năm 2018, thí sinh trượt NV về nguyên tắc vẫn có thể tham gia xét tuyển NV bổ sung. Tuy nhiên, cơ hội chắc chắn không nhiều bởi điểm chuẩn xét tuyển NV bổ sung không thấp hơn so với điểm chuẩn NV đợt đầu tiên. Ngoài ra, thí sinh xét tuyển NV bổ sung chỉ có thể chọn giữa số ít các trường, các ngành còn thiếu chỉ tiêu. Vì vậy, phương thức xét học bạ lớp 12 vẫn sẽ là phương án tối ưu để theo các bạn có thể theo học đúng ngành yêu thích.

 
 

>> Để được tư vấn chi tiết hơn, thí sinh đăng ký TẠI ĐÂY:

đề án tuyển sinh đại học - cao đẳng 2016 của HUTECH


>> Đăng ký xét tuyển trực tuyến TẠI ĐÂY: 

phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2017


Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:
Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông
Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 5445 2222 - (028) 2201 0077
Email: tuyensinh@hutech.edu.vn - Website: www.hutech.edu.vn

Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông

14571106