HUTECH tổ chức lấy ý kiến phản hồi các bên năm học 2020-2021

Nhằm duy trì công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng, và nâng cao hiệu quả giảng dạy của giảng viên, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan năm học 2020-2021.

Hoạt động khảo sát này được triển khai định kỳ hàng năm nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Theo đó, đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong Học kỳ 1A năm học 2020-2021 sẽ được bắt đầu từ ngày 09/11/2020. 

 
HUTECH tổ chức lấy ý kiến phản hồi các bên năm học 2020-2021 11
Hoạt động lấy ý kiến khảo sát người học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường
 
Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cũng là một trong những điều kiện để sinh viên được truy cập vào hệ thống thông tin cá nhân của mình. Những ý kiến đóng góp đánh giá thiết thực sẽ là căn cứ để Ban Giám hiệu và Lãnh đạo Nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường. 
Sinh viên tham gia thực hiện khảo sát và đóng góp ý kiến về Nhà trường bằng cách thực hiện các bước sau:
 
>>> Bước 1: Truy cập website: www.hutech.edu.vn → chọn mục Sinh viên → Chọn Ý kiến sinh viên về Hoạt động giảng  của GV hoặc vào đường link www.sinhvien.hutech.edu.vn
>>> Bước 2: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản để thực hiện khảo sát
>>> Bước 3: Đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của Giảng viên theo từng môn học
 
HUTECH tổ chức lấy ý kiến phản hồi các bên năm học 2020-2021 40
 
Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. Những ý kiến đóng góp đánh giá thiết thực sẽ là căn cứ để Ban Giám hiệu và Lãnh đạo Nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường.
 
Trong năm học này, Nhà trường cũng tiến hành lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan nhằm đánh giá toàn diện chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy cũng như công tác hỗ trợ của các đơn vị trong Trường. Lộ trình thực hiện cụ thể như sau:
 
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN HÌNH THỨC
Lấy ý kiến sinh viên về khóa học 26/4/2021 - 25/7/2021
(Đầu HK2 - hết HK2B)
Khảo sát tại website www.sinhvien.hutech.edu.vn
Lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp Thực hiện trong suốt năm học (vào các dịp Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp, kết thúc vào 31/8/2021) Khảo sát tại website www.sinhvien.hutech.edu.vn
Lấy ý kiến sinh viên về công tác hỗ trợ của các đơn vị 26/4/2021 - 25/7/2021
(Đầu HK2 - hết HK2B)
Khảo sát tại website www.sinhvien.hutech.edu.vn

Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông
14588677