Thêm một nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoàn thành Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường
Vừa qua (29/4), Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thị Thanh Loan, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
 
Hội đồng đánh giá luận án gồm PGS.TS. Bùi Anh Tuấn (Trường ĐH Ngoại thương) - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Vũ Hoàng Nam (Trường ĐH Ngoại thương) - Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm (Trường ĐH Lạc Hồng) - Phản biện 2; PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa (Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) - Phản biện 3; PGS.TS. Nguyễn Đình Luận (Khoa Quản trị kinh doanh HUTECH) - Ủy viên; PGS.TS. Trần Văn Tùng (Trưởng Khoa Tài chính - Thương mại HUTECH) - Ủy viên; TS. Lê Đức Thắng (Khoa Tài chính - Thương mại HUTECH) - Thư ký, Ủy viên.
 

PGS.TS. Huỳnh Châu Duy - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học công bố Quyết định thành lập Hội đồng


PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng - Trưởng Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, một trong hai giảng viên hướng dẫn luận án
 
Với đề tài “Quản lý tài chính tại các trường bồi dưỡng cán bộ quản lý trực thuộc Bộ, Ngành Trung ương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong mô hình tự chủ”, luận án được thực hiện bởi sự hướng dẫn của PGS.TS. Hà Thanh Việt và PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng.

 NCS Lê Thị Thanh Loan trình bày luận án trước Hội đồng đánh giá cấp Trường
 
NCS Lê Thị Thanh Loan đã nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và quản lý tài chính tại các trường bồi dưỡng cán bộ hiện nay, các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này để quản lý tài chính tại các trường bồi dưỡng cán bộ và kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý. Qua quá trình nghiên cứu, NCS phát hiện các bất cập trong quản lý tài chính của các trường tự chủ tài chính - liên quan đến phân bổ nhân sự chưa gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; chưa kiểm soát được các nguồn thu chi; chênh lệch giữa định mức thu học phí với thời giá thị trường;... tại các trường bồi dưỡng cán bộ quản lý.

 
TS. Lê Đức Thắng PGS.TS. Vũ Hoàng Nam
PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm
PGS.TS. Nguyễn Đình Luận PGS.TS. Trần Văn Tùng

Trong lần bảo vệ trước Hội đồng đánh giá cấp Trường lần này, NCS Lê Thị Thanh Loan đã sửa đổi, bổ sung luận án so với lần bảo vệ tại Hội đồng cấp cơ sở (diễn ra vào ngày 12/3). Cụ thể, NCS Lê Thị Thanh Loan có những lập luận thuyết phục, chỉ ra các khoảng trống nghiên cứu (thực tiễn, lợi ích, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính), đưa ra các đóng góp mà đề tài đạt được gồm đóng góp về mặt lý thuyết (xây dựng mô hình nghiên cứu thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến quản lý tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính trong mô hình tự chủ ở các Trường Bồi dưỡng trực thuộc Bộ, Ngành) và đóng góp về mặt thực tiễn (đề tài đo lường mức độ tác động các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính trong mô hình tự chủ ở ở các Trường Bồi dưỡng trực thuộc Bộ, Ngành).
 

Hội đồng đánh giá làm việc tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Thanh Loan


NCS Lê Thị Thanh Loan và các thành viên Hội đồng, giảng viên hướng dẫn và lãnh đạo Viện Đào tạo Sau Đại học HUTECH
 
Bên cạnh một số hạn chế về đối tượng khảo sát, hình thức trình bày,… Hội đồng cũng đánh giá cao các số liệu khảo sát quản lý tài chính với thang đo công phu, đáng tin cậy, đồng thời đưa ra nhiều nhận xét, góp ý xác đáng giúp NCS Lê Thị Thanh Loan tiếp tục phát triển, mở rộng đề tài.

Tin: Ngọc Anh
Ảnh: Tổ Media
Phòng Truyền thông
 
14591504