Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật điện hoàn thành bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường
Sáng 07/5, Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Duy Phúc với đề tài: “Đề xuất hệ thống bảo vệ cho lưới điện phân phối thông minh có xem xét đến sự tích hợp của những nguồn năng lượng phân tán”.

Đề tài được hướng dẫn bởi PGS.TS. Ngô Cao Cường (ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM - UEF) và TS. Bùi Minh Dương.
 
  
NCS Lê Duy Phúc bảo vệ Luận án với đề tài “Đề xuất hệ thống bảo vệ cho lưới điện phân phối thông minh có xem xét đến sự tích hợp của những nguồn năng lượng phân tán”
 
Hội đồng đánh giá luận án gồm: GS.TSKH. Trần Đình Long (ĐH Điện lực) - Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Lê Kim Hùng (ĐH Bách Khoa Đà Nẵng) - Phản biện 1,  PGS.TS. Võ Ngọc Điều (ĐH Bách Khoa TP.HCM) - Phản biện 2, PGS.TS. Trương Việt Anh (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) - Phản biện 3, PGS.TS. Lê Minh Phương (ĐH Bách Khoa TP.HCM) - Ủy viên, PGS.TS. Huỳnh Châu Duy (HUTECH) - Ủy viên và PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương (HUTECH) - Ủy viên, Thư ký Hội đồng. Trong đó, GS.TSKH. Trần Đình Long và GS.TS. Lê Kim Hùng tham dự Hội đồng qua video call (lần lượt từ Hà Nội và Đà Nẵng) do tình hình dịch Covid-19 phức tạp.
 
Hội đồng đánh giá luận án (gồm Phản biện 2, Ủy viên và Thư ký hội đồng dự trực tiếp; Chủ tịch Hội đồng và Phản biện 1 gửi nhận xét trên giấy và tham dự qua video call)
 
Trong tình hình biến đổi khí hậu cùng việc nguồn điện phân phối thường gặp sự cố do nhiều nguyên nhân khách quan, đề tài “Đề xuất hệ thống bảo vệ cho lưới điện phân phối thông minh có xem xét đến sự tích hợp của những nguồn năng lượng phân tán” của NCS Lê Duy Phúc hướng tới các giải pháp cần thiết để mạng lưới điện phân phối, đặc biệt khi có sự cố.

 
 
 NCS Lê Duy Phúc trình bày nghiên cứu của mình
 
Cụ thể, NCS Lê Duy Phúc đề cập đến tầm quan trọng trong việc đảm bảo độ tin cậy khi cung cấp điện và hoạt động tin cậy của hệ thống bảo vệ khi có sự cố xảy ra trên lưới điện phân phối. Bên cạnh đó, Luận án của NCS Lê Duy Phúc đóng góp những đề xuất cải tiến phương pháp FLISR, phương pháp phân tích ngắn mạch đồng thời chỉ ra phương thức điều phối thích nghi các thiết bị bảo vệ quá dòng, từ đó đưa ra hệ thống bảo vệ lưới điện phân phối thông minh một cách toàn diện hơn.
 Đề tài đề cập đến tầm quan trọng trong việc đảm bảo độ tin cậy khi cung cấp điện, hoạt động tin cậy của hệ thống bảo vệ khi có sự cố xảy ra trên lưới điện phân phối...
 
Sau phần trình bày của NCS, Hội đồng đánh giá đã đặt ra nhiều câu hỏi phản biện xoay quanh các vấn đề nền tảng của việc phân tích phương pháp FLISR, cũng như những nguyên lý áp dụng trong việc tích trữ năng lượng và làm rõ hơn về đóng góp của đề tài trong việc cải tiến hệ thống bảo vệ lưới điện phân phối thông minh. Các thành viên Hội đồng đánh giá cũng chỉ ra một số điểm hạn chế và đưa ra nhiều góp ý thiết thực giúp NCS hoàn thiện và phát triển luận án, sớm triển khai vào đời sống thực tiễn.
 
Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Luận án vừa qua:
 


 
 
Tin: Bảo Trân - Phương Trinh
Ảnh: Hoàng Nam
Phòng Truyền thông
14591570