Đoàn khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài sẽ làm việc tại HUTECH từ 9/7
Từ ngày 9/7/2018, Đoàn khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) sẽ tiến hành khảo sát chính thức tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Đại học HUTECH) để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn mới do Bộ GD&ĐT ban hành.

 
khao-sat-hutech-2018
Đoàn khảo sát thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Đà Nẵng sẽ chính thức khảo sát tại HUTECH từ ngày 9/7

Theo lịch trình khảo sát tại Đại học HUTECH, trong thời gian từ ngày 9/7 đến ngày 14/7 tới đây, Đoàn sẽ tiến hành nghiên cứu các hồ sơ minh chứng; làm việc với các Phòng/Viện/Trung tâm và tổ chức đoàn thể; phỏng vấn giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ, sinh viên, học viên và cựu sinh viên, cựu học viên các hệ đào tạo; kiểm tra thực địa các cơ sở đào tạo và quan sát hoạt động dạy học tại Đại học HUTECH,... để có thể đánh giá cụ thể, toàn diện nhất theo tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT.

 
kha-sat-hutech-2018

kha-sat-hutech-2018

khao-sat-hutech-2018
Đoàn khảo sát sẽ tiến hành nhiều hoạt động khảo sát để có thể đánh giá cụ thể, toàn diện nhất theo tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT

Được biết, bộ tiêu chuẩn KĐCLGD áp dụng tại Đại học HUTECH được ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017; gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí, liên quan đến Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng (đào tạo, quản lý nghiên cứu khoa học, quản lý tài sản trí tuệ) và Kết quả hoạt động. Bộ tiêu chuẩn mới này có hiệu lực 05 năm và được đánh giá là bước thay thế vượt trội so với bộ tiêu chuẩn trước đây (gồm 10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí).

 
khao-sat-hutech-2018
TS. Dương Mộng Hà - Đại học Đà Nẵng - khảo sát sơ bộ tại HUTECH ngày 16/6 vừa qua

Để có thể tiến hành hiệu quả công tác khảo sát chính thức, Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN cũng đã cử Đoàn Khảo sát sơ bộ làm việc tại Đại học HUTECH trong ngày 16/6 vừa qua, với sự tham gia của TS. Dương Mộng Hà (nguyên Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt-Anh, ĐHĐN) PGS.TS. Nguyễn Quang Giao (Phó GĐ thường trực Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN), PGS.TS. Lê Văn Anh (nguyên Phó Giám đốc ĐH Huế) và ThS. Nguyễn Thị Hương Trà (Trưởng phòng HCTH, Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN).

 
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHĐN là một trong những tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với sứ mạng kiểm định, tư vấn nâng cao chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn kiểm định của Việt Nam và quốc tế, Trung tâm đã thực hiện thành công công tác kiểm định chất lượng giáo dục, thẩm định kết quả đánh giá, tập huấn công tác tự đánh giá cho nhiều trường đại học trong cả nước.


Nguyên Thảo
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
14570734